Kim jest operator SRC?

Zgodnie z polskim prawem, każdy kierownik statku prowadzący rejs na jachcie rekreacyjnym, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojej załogi. Odpowiedzialność ponoszą również żeglarz jachtowy, jachtowy sternik morski oraz kapitan jachtowy. Jednym ze sposobów zapewnienia bezpieczeństwa jest szybkie wywołanie sąsiedniego jachtu lub statku przez radio. Dlatego tak ważne jest zainwestowanie w uprawnienia SRC.

Jakie umiejętności posiada operator SRC?

Łączność radiowa to najpopularniejszy i najszybszy sposób komunikacji pomiędzy jachtami oraz statkami. Ułatwia ją odbycie kursu oraz ukończenie międzynarodowego certyfikatu SRC, który uprawnia do obsługi urządzeń radiowych, wykorzystujących częstotliwości i techniki stosowane w GMDSS na statkach morskich, które nie podlegają przepisom konwencji SOLAS, na obszarze morza do 30 mil od brzegu. Po ukończeniu kursu operator SRC posiada umiejętność obsługi radia UKF. Ponadto zna wszystkie elementy systemu GMDSS oraz ma wiedzę z zakresu praktycznej obsługi nakładki DSC, pławów EPIRB, NAVTEX-u i innych urządzeń, służących do komunikacji satelitarnej. Potrafi prowadzić korespondencję w języku angielskim i polskim na fonii i zna podstawy Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Zalety posiadania uprawnień SRC

Szkolenie na operatora radiowego jest bezpiecznym i prostym sposobem, by inwestować w żeglarski rozwój. Większość krajów europejskich wymaga od przynajmniej jednego z członków załogi posiadania aktualnych uprawnień do obsługi radia. Bez SRC nie wszędzie można wyczarterować jacht. Rola radiooperatora podczas rejsu jest nieoceniona. Jego umiejętności umożliwiają uzyskać informacje o zmianach w pogodzie oraz innych zagrożeniach. W razie trudności potrafi nawiązać kontakt z najbliższą jednostką pływającą i bezzwłocznie wezwać pomoc w przypadku awarii silnika, uszkodzenia takielunku, złamania ręki lub przy innych problemach. Z tego powodu operator SRC jest chętnie widziany na pokładzie statków.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Close Menu