Egzaminy

Kurs na patent żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego, Motorowodnego Sternika Morskiego oraz licencji na holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających zakończony jest egzaminem państwowym, stąd też zgodnie z rozporządzeniem § 17 punkt 3 i 4.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki posiadamy uprawnienia jako podmiot upoważniony do organizacji następujących egzaminów:

  • Egzamin na patent żeglarz jachtowy nr decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki 
  • Egzamin na patent Sternik Motorowodny nr decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki
  • Egzamin na patent Morski Sternik Motorowodny nr decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki
  • Egzamin na licencja na Holowanie Narciarza Wodnego lub innych obiektów pływających 

Część teoretyczna egzaminu na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście. Część praktyczna obejmuje sprawdzenie umiejętności z manewrowania jachtem.

Najbliższe egzaminy

43/SM/21 Sternik Motorowodny – 30.09.2021 Zimowisko barek nr 1 akwen rz. Odra

44/SM/21 Sternik Motorowodny – 02.10.2021 Zimowisko barek nr 1 akwen rz. Odra

36/ŻJ/21 Żeglarz Jachtowy – 24.09.2021 Zimowisko barek nr 1 akwen rz. Odra

37/ŻJ/21 Żeglarz Jachtowy – 01.10.2021 Zimowisko barek nr 1 akwen rz. Odra

38/ŻJ/21 Żeglarz Jachtowy – 02.10.2021 Zimowisko barek nr 1 akwen rz. Odra

39/ŻJ/21 Żeglarz jachtowy 03.10.2021 jezioro Kunickie ul. Słoneczna 3 Kunice

40/ŻJ/21 Żeglarz jachtowy 04.10.2021 Zimowisko barek nr 1 akwen rz. Odra

45/SM/21 Sternik Motorowodny 03.10.2021 jezioro Kunickie ul. Słoneczna 3 Kunice


Close Menu