Kurs Radiooperator SRC

Szkolenie na certyfikat radiooperatora bliskiego zasięgu (radio VHF)
Zgodnie z przepisami  każdy jacht morski musi posiadać radio VHF. Jeżeli zamierzasz prowadzić taki jacht po morzu, to wymagane jest abyś miał kompetencje i uprawnienia do posługiwania się takim radiem. Potrzebny jest więc certyfikat SRC. Zapraszamy na dwudniowy kurs na radiooperatora SRC. Podczas szkolenia zostanie przedstawiony systemem komunikacji GMDSS, objaśnimy działanie i obsługę EPIRBu, Navtexu oraz Radia VHF z  DSC. Zapoznacie się z  procedurami komunikacji w sytuacji niebezpieczeństwa oraz jaki sposób postępować w przypadku nieumyślnego wezwania pomocy przez radio lub EPIRB. Każdy z Was będzie miał okazję przeszkolić się z  obsługi radia oraz zapoznać się z komunikacją w sytuacji niebezpieczeństwa.

Planowane Terminy Kursów Radiooperatora SRC :

  1. 01/SRC/20 –
  2. 02/SRC/20 –