Obowiązkowe Wyposażenie jachtu motorowego

Wyposażenie jachtu motorowego jest obwarowane przepisami prawa. Warto zapoznać się z artykułem tak aby nie dostać mandatu Policji Wodnej lub Inspektora urzędu żeglugi śródlądowej.

Nie daj wlepić sobie mandatu!

Sprawdź przed sezonem czy masz całe wymagane wyposażenie Twojej motorówki! Artykuł napisany specjalnie dla wygody użytkowników śródlądowych dróg wodnych w Polce.

Na drogach wodnych pod pieczą Wrocławskiego Urzędu Żeglugi Śródlądowej – właśnie ten organ wydaje rozporządzenia w sprawie obowiązkowego wyposażenia statków motorowych.

Główne znaczenie mają długość kadłuba oraz moc silnika, natomiast w przypadku wszystkich jachtów turystyczno – sportowych są takie same zasady niezależnie od tych dwóch czynników:

Kamizelki ratunkowe w liczbie odpowiadającej liczbie osób znajdujących się na statku.

Licencja radiooperatora SRC w przypadku radia VHF / UKF na pokładzie

Oznakowanie statku powinno być widoczne na zewnątrz statku. Napisy powinny być czytelne i trwałe, o wysokości co najmniej 10 cm. Napisy mogą być wykonane farbą olejną lub naklejone z innych nie zmywalnych materiałów. Kolor napisów musi w wyraźny sposób odróżniać się od koloru kadłuba

Sygnalizacja dźwiękowa na małym statku może być, ale nie musi – mandatu nie dostaniemy

Powyżej 10 KW (13,6 KM) wymagany jest patent co najmniej sternika motorowodnego

Statki do 3,5m długości i/lub

do 15 KW (20,4KM) mocy silnika

Oznakowanie statku:

nazwa lub inny znak rozpoznawczy

nazwa i port macierzysty armatora

jeżeli statek nie ma nazwy lub innego znaku rozpoznawczego, to powinien mieć uwidocznioną nazwę armatora.

Dodatkowo powyżej 15 KW mocy silnika

Dokument rejestracyjny

Dokument bezpieczeństwa statku wydane przez właściwego Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej dla jednostek pływających od 75kW (Jeśli wydane)

Oznakowanie statku: – numer rejestracyjny

Skuter wodny dodatkowo powinien być wyposażony w zrywkę umożliwiający awaryjne wyłączenie silnika.

Statki 3,5m – 4 m

Do 15KW mocy silnika

Odbijacze w liczbie odpowiedniej do rodzaju i wymiarów statku

Bosak

Apteczka pierwszej pomocy

Gaśnice proszkowe ABC o wielkości napełnienia 2kg: 1szt.        

Oznakowanie statku: nazwa lub inny znak rozpoznawczy, nazwa i port macierzysty armatora, jeżeli statek nie ma nazwy lub innego znaku rozpoznawczego, to powinien mieć uwidocznioną nazwę armatora.

Dodatkowo powyżej 15KW mocy silnika

Patent sternika motorowodnego

Gaśnice proszkowe ABC o wielkości napełnienia 2kg:

   poniżej 50kW – 1szt

   od 50kW do 100kW – 2szt

   powyżej 100kW – 3szt

Dokument rejestracyjny

Dokument bezpieczeństwa statku wydane przez właściwego Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej dla jednostek pływających od 75kW (Jeśli wydane)

Oznakowanie statku: – numer rejestracyjny

Skuter wodny dodatkowo powinien być wyposażony w zrywkę umożliwiający awaryjne wyłączenie silnika.

Powyżej 4m

Do 15 KW

Odbijacze w liczbie odpowiedniej do rodzaju i wymiarów statku

Bosak

Apteczka pierwszej pomocy

Gaśnice proszkowe ABC o wielkości napełnienia 2kg:

   długości kadłuba do 10 m: 1szt

   długości kadłuba powyżej 10 m do 15 m: 2 szt

   długość kadłuba powyżej 15 m do 20 m: 3 szt

6.Ilość kół ratunkowych:

długości kadłuba od 4 m do 12 m – 1szt. wyposażone w nietonącą linkę o średnicy 8-11mm i długości 30m.

długości kadłuba powyżej 12 m – 2 szt. w tym 1szt. wyposażone w nietonącą linkę o średnicy 8- 11mm i długości 30m

Oznakowanie statku: nazwa lub inny znak rozpoznawczy, nazwa i port macierzysty armatora, jeżeli statek nie ma nazwy lub innego znaku rozpoznawczego, to powinien mieć uwidocznioną nazwę armatora.

Dodatkowo powyżej 15KW mocy silnika

Patent sternika motorowodnego

Gaśnice proszkowe ABC o wielkości napełnienia 2kg:

  długości kadłuba do 10 m:

  poniżej 50kW – 1szt

  od 50kW do 100kW – 2szt

  powyżej 100kW – 3szt

  długości kadłuba powyżej 10 m do 15 m:

  poniżej 50kW – 2 szt

  od 50kW do 100kW – 3 szt

  powyżej 100kW – 4 szt

  długość kadłuba powyżej 15 m do 20 m:

  poniżej 50kW – 3 szt

  od 50kW do 100kW – 4 szt

  powyżej 100kW – 5 szt

Dokument rejestracyjny

Dokument bezpieczeństwa statku wydane przez właściwego Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej dla jednostek pływających od 75kW (Jeśli wydane)

Oznakowanie statku: – numer rejestracyjny

Skuter wodny dodatkowo powinien być wyposażony w zrywkę umożliwiający awaryjne wyłączenie silnika.

Powyżej 20m

Obowiązkowo radiotelefon VHF

patent sternika motorowodnego

Odbijacze w liczbie odpowiedniej do rodzaju i wymiarów statku

Bosak

Apteczka pierwszej pomocy

Gaśnice proszkowe ABC o wielkości napełnienia 2kg:

  poniżej 50kW – 3 szt *

  od 50kW do 100kW – 4 szt *

  powyżej 100kW – 5 szt

Koła ratunkowe : 2 szt. w tym 1szt. wyposażone w nietonącą linkę o średnicy 8- 11mm i długości 30m

Dokument rejestracyjny

Dokument bezpieczeństwa statku wydane przez właściwego Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej dla jednostek pływających od 75kW (jeśli wydane)

Świadectwo pomiarowe

numer rejestracyjny

Artykuł napisany został w oparciu o przepisy miejscowe wydane przez Wrocławski Urząd Żeglugi Śródlądowej. W innych regionach przepisy mogą się różnić.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Close Menu