Egzaminy

Kurs na patent żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego, Motorowodnego Sternika Morskiego oraz licencji na holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających zakończony jest egzaminem państwowym, stąd też zgodnie z rozporządzeniem § 17 punkt 3 i 4.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki posiadamy uprawnienia jako podmiot upoważniony do organizacji następujących egzaminów:

  • Egzamin na patent żeglarz jachtowy nr decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki 
  • Egzamin na patent Sternik Motorowodny nr decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki
  • Egzamin na patent Morski Sternik Motorowodny nr decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki
  • Egzamin na licencja na Holowanie Narciarza Wodnego lub innych obiektów pływających 

Część teoretyczna egzaminu na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście. Część praktyczna obejmuje sprawdzenie umiejętności z manewrowania jachtem.

Najbliższe egzaminy